بهترين سايت آموزش خياطي و خانه داري, جديدترين لباس ها, آموزش خياطي, سي دي آموزش خياطي

كوسن هاي راه راه


بسياري‌ مواقع‌ براي‌ تزيين‌ منزل‌ و تنوع، نيازي‌ به‌ صرف‌ هزينهِ بالا نيست؛ مثلاً مي ‌توان‌ با اندكي‌ نوآوري‌ و صرف‌ كمي‌ وقت، از پارچه‌هاي‌ معمولي‌ راه راه، طرح ‌هايي‌ متنوع‌ و چشم نواز خلق‌ كرد. فقط‌ كافي‌ است‌ با راه‌هاي‌ پارچه‌ بازي‌ كنيد!

كوسن‌هاي‌ راهدار

در اين‌ جا با استفاده‌ از پارچه‌ كتاني‌ سبز راه‌ راه‌ طرح‌هاي‌ متنوعي‌ براي‌ روي‌ كوسن‌ها ارائه‌ شده‌ است. براي‌ قسمت‌ پشت‌ كوسن‌ نيز مي ‌توانيد از پارچه‌ كتان‌ سبز ساده‌ يا هر جنس‌ و رنگ‌ ديگر متناسب‌ با پارچهِ رويي‌ استفاده‌ كنيد. براي‌ قسمت‌ جلو، بهتر است‌ از پارچه‌ متقال‌ الگويي‌ درآوريد و برش‌ها را به‌ صورت‌ آزمايشي‌ به‌ هم‌ متصل‌ كنيد تا نتيجه‌ كار را ببينيد. براي‌ گرفتن‌ نتيجه‌ بهتر، روي‌ الگو را با ماژيك‌ يا صابون‌ خياطي، مطابق‌ راه‌ پارچهِ اصلي‌ رسم‌ كنيد و سپس‌ مطابق‌ دستور هر شكل، آن‌ را برش‌ بزنيد و بدوزيد.

  

1- پارچه‌ جلوي‌ كوسن‌ (يا الگوي‌ آن) را به‌ سه‌ قسمت‌ مساوي‌ تقسيم‌ كنيد و برش‌ بزنيد. سپس‌ آنها را به‌ گونه‌ اي‌ كنار هم‌ قرار دهيد و بدوزيد كه‌ خطوط‌ جناغي‌ و شكسته‌ به‌ وجود آيد.

  

2- يك‌ مربع‌ مركزي‌ روي‌ جلوي‌ كوسن‌ درآوريد و به‌ طريقي‌ كه‌ زاويه‌هاي‌ آن‌ در وسط‌ اضلاع‌ مربع‌ اصلي‌ پارچه‌ كوسن‌ قرار گيرد، بدوزيد.

  

3- با ترسيم‌ قطرهاي‌ مربع‌ پارچهِ رويي‌ كوسن‌ و برش‌دادن‌ آنها، چهار مثلث‌ خواهيد داشت. چرخاندن‌ مثلث‌ها حول‌ يك‌ نقطه‌ مركزي، نقشي‌ از مربع‌هاي‌ سفيد و سبز را به‌ وجود مي ‌آورد.

  

4- پارچه‌ رويي‌ كوسن‌ را زاويه‌ دار برش‌ دهيد تا مطابق‌ تصوير راه‌ها به‌ صورت‌ اريب‌ قرار گيرند. سپس‌ با بخيه‌ هاي‌ بزرگ‌ از نخ‌ تيره‌ رنگ‌ به‌ فاصله‌ چهار تا پنج‌ سانتيمتري‌ از لبه‌ها، از خود پارچه‌ حاشيه‌ بسازيد.

  

5- به‌ وسيله‌ ترسيم‌ و برش‌ قطرهاي‌ مربع‌ رويي، چهار مثلث‌ به‌ دست‌ آوريد. سپس‌ همانند مورد سوم‌ با چرخش‌ مثلث‌ها، نقش‌ تصوير پنجم‌ را بسازيد.

  

6- مربع‌ رويي‌ كوسن‌ را به‌ پنج‌ قسمت‌ (يك‌ مربع‌ داخلي‌ و چهار حاشيه) برش‌ بزنيد. سپس‌ به‌ اندازه‌ مربع‌ وسط، از پارچه‌ ديگري‌ ببريد و آن‌ را به‌ حاشيه‌ها بدوزيد. در چهار گوشه‌ نيز، حاشيه‌ ها را دو به ‌دو، به‌ هم‌ دوخت‌ بزنيد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مريم  |